Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Banthothantaiongdia escriba una noticia?

Top nhung hinh anh ve Phat Di Lac dep nha

25/11/2022 05:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Top nhung hinh anh ve Phat Di Lac dep nha

Theo kinh điển, Phật Di Lặc sẽ là người kế vị của  Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni Buddha), người sáng lập ra đạo Phật. Lời tiên tri về sự xuất hiện của Phật Di Lặc được tìm thấy trong kinh điển của hồ hết các trường phái Phật giáo và được phần lớn các Phật tử chấp nhận như là 1 tuyên bố về một sự kiện thực thụ sẽ diễn ra lâu dài. https://banthothinhvuong.vn/tong-hop-cac-hinh-phat-di-lac-dep-nhat/

 


Sobre esta noticia

Autor:
Banthothantaiongdia (47 noticias)
Visitas:
3290
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.