Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Bttv escriba una noticia?

Không những thế,

31/10/2022 08:02 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Những ngư dân còn phụng dưỡng cô hồn

Không những thế, những ngư dân còn phụng dưỡng cô hồn, cúng bái những người bất hạnh tử nạn trên sông biển. Vậy nên, việc chuẩn bị 1 bài cúng hạ thủy tàu thuyền an toàn là việc cực kỳ quan trong trước lúc cúng bái để mang thể nhắc lên được mong muốn, ý muốn của mình khi cầu khấn. Hơn nữa, 1 bài cúng hoàn chỉnh còn thể hiện đực thực tâm của người cúng và sự oai nghiêm của việc cúng bái.

Https://banthothinhvuong.vn/van-khan-cung-ha-thuy-tau-thuyen-day-du-chinh-xac-nhat/


Sobre esta noticia

Autor:
Bttv (45 noticias)
Visitas:
10882
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.