Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Bttv escriba una noticia?

Con kính lạy

04/11/2022 04:41 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần linh

Quan đương niên hành khiển, ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương; ngài bản xứ thánh thần thổ thần, ngài định phúc táo quân, các ngài Địa chúa, Long mạch tôn vị thần và tất cả các thần thánh cai quản, ngụ cư trong khu vực này.

Bữa nay là ngày... Tháng... Năm...

Con tên là (nói họ tên)... Ngụ tại (nói liên hệ hiện đang cư ngụ)... Tình thực sửa biện hương, hoa, lễ vật và những thứ cúng dâng bày ra trước án. Kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được khai trương (khai trương việc gì nhắc rõ).

Https://banthothinhvuong.vn/tron-bo-van-khan-than-tai-mung-1-hang-thang-day-du-nhat/


Sobre esta noticia

Autor:
Bttv (45 noticias)
Visitas:
3219
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.