Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Bttv escriba una noticia?

Ba co to ong manh

26/10/2022 06:22 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Cũng sở hữu thể đặt cùng trên bàn thờ ông cha nhưng bát nhang phải thấp hơn thờ gia tiên 1 bậc. Cũng với thể lập riêng bàn thờ nhưng phải tốt hơn bàn thờ ông cha

Bà Tổ Cô, bà Cô ông Mãnh là cha ông của mình thôi, sở hữu gì cứ khấn như khấn tổ tông. Còn có phổ quát bà tổ cô linh thiêng được đi theo hâu phật thánh, mang bà cô hóa sớm được đi theo hầu cô chín (cô chín sòng chứ ko phả ư cô chô). Không những thế bà cô tổ khiến việc trên thiên đình, mang bà theo hầu -ar, mang bà theo hầu pHật…, nên đuợc trời pHật ban cho pHổ quát pHép tắc, chức vịc vịc vịc vịc vịc vịc vịc xấu cho họ tộc, nhất là đặc trưng sở hữu uy thế kiểm soát an ninh sự sống của trẻ em trong dòng họ…

https://banthothinhvuong.vn/van-khan-ba-to-co-ong-manh-day-du-chinh-xac-nhat/


Sobre esta noticia

Autor:
Bttv (45 noticias)
Visitas:
3812
Tipo:
Nota de prensa
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.